KONTAKTY

DVA s. r. o.
Medvedzie 140/20-8
027 44 Tvrdošín
tel: +421 901 744 744
info(a)kuchynovo.sk

NOVINKY

arr3Silikónové formyhttps://www.kuchynovo.sk/Pecenie   Stále dostávame rôzne otázky od našich zákazníkov a kamarátov...

TOVAR V AKCII

naša cena 2,75 EUR
Skladom
naša cena 2,20 EUR
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shop)

 

1. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľ internetového portálu:

DVA s. r. o.

Medvedzie 140/20-8

027 44 Tvrdošín

IČO: 36 366 048

IČ DPH: SK2022192205

 

Nižšie uvádzame adresu pre vrátenie tovaru:

Kuchynovo.sk
OC Marína
Hviezdoslavova 1
029 01 Námestovo

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente, kedy predávajúci expeduje tovar. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Vytvorením objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky, ktoré sme prijali od zákazníka sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môžeme od objednávateľa požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom. V detaile každého výrobku a aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, informujte sa u nás telefonicky alebo e-mailom o možnostiach dodania.

Pre zrealizovanie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:

 • našu internetovú stránku www.kuchynovo.sk
 • e-mail: objednávka@kuchynovo.sk
 • telefonicky: 0901 744 744,  (pracovné dni od 8:00 do 16:30)

 

3) Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku do 24 hodín. Storno objednávky môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Storno objednávky posielajte na e-mail: objednavka@kuchynovo.sk .

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.  V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

 

4) Doručenie

Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou UPS. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,90 EUR s DPH. Pri platbe na dobierku je poplatok 1 € s DPH.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Zásielka je zvyčajne doručená do 3-7 pracovných dní. O vybavení a expedovaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo SMS správou.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 

5) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

6) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

7) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade zákazník kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Zákazník v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí zákazník poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na zákazníkovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci zákazníkovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

8) Ceny

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách  vrátane DPH.

 

9) Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, budeme Vás informovať telefonicky alebo e-mailom zvyčajne do 48 hod. od prijatia objednávky.

 

10) Doručenie a dodacie podmienky

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 3-7  pracovných dní.

Pri objednávke nad 79 € s DPH poštovné neplatíte.

Pri objednávke do 79 € s DPH sa poštovné učtuje nasledovne:

 • pri dobierke zaplatíte za doručenie 3,90 € s DPH + dobierka 1 € s DPH.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Pri obdržaní zásielky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke, a že sú nepoškodené.

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, kupujúci má právo vrátiť tovar predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci.

Náklady na vrátenie tovaru s cieľom jeho výmeny znáša kupujúci, a však len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

Postup pri vrátení tovaru:

 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
 • Adresa pre vrátenie tovaru :
 • Kuchynovo.sk
  OC Marína
  Hviezdoslavova 1
  029 01 Námestovo

Keď nám vraciate tovar, oznámte nám prosím túto skutočnosť e-mailom. V e-maily uveďte svoje meno a priezvisko, adresu, názov produktu, dôvod vrátenia tovaru a číslo účtu, na ktorý vám vrátime peniaze ak bude tovar nepoškodený. E-mail pošlite na: vratenietovaru@kuchynovo.sk

Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania zásielky.

 

11) Spôsob platby

1. Dobierkou: objednaný tovar Vám zašleme kuriérom a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Platba na dobierku je 1 € s DPH.

2. Prevodom na účet: objednaný tovar Vám zašleme kuriérom až pri zaplatení na náš účet. Za platbu prevodom na účet nie sú žiadne poplatky.

3. V hotovosti: za tovar nám zaplatíte v hotovosti v predajniach 1. Kuchynovo.sk, Polyfunkčná budova pri Bille, Západ 1869/53, 028 01 Trstená

                                                                                                        2. Kuchynovo.sk, OC Marína, Hviezdoslavova 1, 029 01 Námestovo

V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet.

 

12) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. obchodných podmienok.

 

13) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Postup pri reklamácii

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu - Kuchynovo.sk, OC Marína, Hviezdoslavova 1, 029 01 Námestovo. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. O reklamácii nás prosím informujte e-mailom. V texte e-mailu vlastnými slovami popíšte chybu alebo dôvod reklamácie. Tento email pošlite na e-mailovú adresu: reklamacia@kuchynovo.sk . U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne SMS správou. Pri uznaní reklamácie, bude preprava hradená predávajúcim.

Záruka neplatí na:

 • chyby zavinené neodborným manipulovaním
 • chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)

V Tvrdošíne dňa 22.05.2018

MjRkY2E2Nz