Výmena tovaru

Tovar, ktorý Vám nevyhovuje alebo sa Vám nepáči, môžete podľa zákona vymeniť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia. Vrátený tovar nesmie byť používaný ani poškodený a musí mať pôvodné obaly. 

  • Pre výmenu tovaru nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 0901 744 744.
  • Tovar je možné vymeniť len za produkt/y, ktorý/é bude/ú mať v konečnom výsledku rovnakú alebo vyššiu hodnotu ako tovar, ktorého sa výmena týka.
  • Náklady na vrátenie tovaru s cieľom jeho výmeny znáša kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal požiadavkám, kvalite a nebol vadný.
  • Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.
  • Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. 
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť, zašlite na adresu uvedenú nižšie, vami zvoleným prepravcom.
  • Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. 
  • Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia, so všetkými požadovanými dokladmi.

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU                   

Kuchyňovo s. r. o.
Veterná 158/10
029 01
Námestovo