Vrátenie tovaru

Tovar, ktorý Vám nevyhovuje alebo sa Vám nepáči, môžete podľa zákona vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia. Vrátený tovar nesmie byť používaný ani poškodený, musí mať pôvodné obaly. 

 • Pre vrátenie tovaru nám prosím oznámte túto skutočnosť na e-maily: vratenietovaru@kuchynovo.sk. V e-maily uveďte:
  • číslo vašej objednávky,
  • meno a priezvisko,
  • a číslo účtu, na ktorý vám vrátime peniaze.
 • Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. 
 • Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. 
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť, zašlite na adresu nižšie, vami zvoleným prepravcom.
 • Za prepravu tovaru späť, ručí odosielateľ. 
 • Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. 
 • Peniaze vám budú vrátené na uvedený bankový účet, a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania zásielky.

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU                   

Kuchyňovo s. r. o.
Veterná 158/10
029 01
Námestovo