Reklamácie

Ak ste prišli sem, pravdepodobne niečo nie je v poriadku. Netreba sa zbytočne rozčuľovať. Sme v tom s Vami! Dajte nám vedieť, čo sa stalo a všetko spolu vyriešime. 

Rozlišujeme 2 typy reklamácií ale aj výmenu a vrátenie tovaru: 

Ručíme za bezchybné doručenie krehkého tovaru. Ak ste si objednali krehký tovar, zásielku skontrolujte ihneď po doručení!

Krehký tovar sa môže pri preprave rozbiť, preto svoju pozornosť venujeme aj reklamáciám, ktoré je možné vyriešiť ihneď. Ako postupovať pri reklamácii poškodeného tovaru pri preprave?

REKLAMÁCIE TOVARU POŠKODENÉHO PRI PREPRAVE
DO 24 HODÍN

Všetky zásielky sledujeme, až do ich doručenia. Snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, bol poškodený (prišlo vám niečo rozbité), postupujte nasledovne:

 • Po prijatí zásielky, si prosím prezrite tovar a prípadné poškodenie tovaru (rozbitý tovar) nám nahláste najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky. Ak nenahlásite svoju reklamáciu rozbitej zásielky do 24 hodín, reklamácia vám žiaľ nebude uznaná! Všetky zásielky sú poistené prepravnými spoločnosťami a za vzniknutú škodu, zodpovedajú. Majú len jednu podmienku, nahlásiť poškodenú zásielku do 24 hodín od prevzatia.
 • Reklamácie prosím nahlasujte na e-mail: reklamacia@kuchynovo.sk alebo na tel. čísle: 0901 744 744.
 • Prepravcovi musíme poslať fotografie vonkajšieho balenia, vnútorného balenia a aj fotografiu rozbitého tovaru, preto nám prosím tieto fotografie pošlite na email, uvedený vyššie. Ak bude zrejmé, že k poškodeniu došlo pri preprave a nahlásenie bolo ohlásené včas, pošleme vám nový tovar na naše náklady. Takýchto reklamácii máme veľmi málo, takže sa to snažíme riešiť veľmi rýchlo (zvyčajne do 3 pracovných dní).

REKLAMÁCIE POŠKODENÉHO / NEFUNKČNÉHO / NESPRÁVNEHO TOVARU
DO 24 HODÍN 

Každý tovar, ktorý odovzdávame zákazníkovi poriadne kontrolujeme. Našim cieľom je mať spokojných zákazníkov, ktorí radi používajú naše produkty. Nesnažíme sa posunúť zákazníkovi tovar, ktorý je poškodený, nefunkčný alebo dokonca nesprávny.

Čo robiť v prípade, že vám prišiel poškodený, nefunkčný alebo nesprávny tovar?

 • Pri prijatí zásielky si prosím overte, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke, a že sú nepoškodené, poprípade nemajú inú vadu. 
 • Ak zistíte, že tovar, ktorý ste prijali, nezodpovedá tovaru, ktorý ste si objednali, alebo je tovar poškodený, poprípade nefunkčný, môžete si uplatniť reklamáciu do 24 hodín od doručenia zásielky. 
 • Takéto reklamácie prosím nahlasujte do 24 hodín na e-mail: reklamacia@kuchynovo.sk alebo na tel. čísle: 0901 744 744.
 • Ak overíme, že takáto reklamácia je oprávnená, náklady na vrátenie alebo výmenu tovaru znáša predávajúci.

REKLAMÁCIE POKAZENÉHO TOVARU
DO 2 ROKOV

Čo sa môže pokaziť, sa môže pokaziť alebo postup pri reklamácií pokazeného tovaru.

Záruka na každý tovar zakúpený v našej predajni alebo na e-shope platí 2 roky od nákupu. V prípade, že sa vám tovar pokazil počas záručnej doby a chcete uskutočniť reklamáciu, postupujte nasledovne: 

 • Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení chyby, poruchy, kazu alebo nedostatku. 
 • O reklamácii nás prosím informujte e-mailom na: reklamacia@kuchynovo.sk. V texte e-mailu vlastnými slovami popíšte chybu alebo dôvod reklamácie. Môžete nám zaslať aj fotky s označeným miestom závady. 
 • Výrobok pred odoslaním na reklamáciu vyčistite. Tovar môže byť z hygienických dôvodov prijatý len riadne vyčistený.
 • Tovar zabaľte spolu s dokladom o kúpe. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón.
 • Zásielku nám zašlite na adresu:

Kuchyňovo s. r. o.
Veterná 158/10
029 01 
Námestovo

 • Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. 
 • Na vybavenie reklamácie máme 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
 • Poškodený tovar posielame na posúdenie výrobcovi alebo dodávateľovi. Výrobca má zo zákona možnosť poškodený tovar opraviť alebo vymeniť za nový. Vrátenie peňazí je len jedna z možností a predávajúci k nej pristupujú ako k úplne poslednej možnosti až, ak sa nepodarí výmena alebo oprava.
 • Chybný alebo poškodený tovar bude opravený alebo vymenený za nový. Vrátiť kúpnu cenu je možné len ak sa pokazený tovar nedá opraviť alebo vymeniť za nový. 
 • O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne telefonicky alebo SMS správou.
 • Pri uznaní reklamácie, bude preprava hradená predávajúcim.

Záruka neplatí na:

 • chyby zavinené neodborným manipulovaním alebo nerešpektovaním návodu na použitie
 • chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka.

POZOR! U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.